ПРОФЕР Е УНИКАЛЕН ПРОДУКТ ДОСТАВЯЩ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН ЖЕЛЯЗО ЗА НУЖДАЕЩИЯ СЕ ОРГАНИЗЪМ

ПРОФЕР доставя желязото в такава форма, че позволява неговата абсорбция от организма до 95%.

В ПРОФЕР желязото е свързано с белтъците като ПРОТЕИНАТ както е свързано с белтъците в организма хемоглобин, миоглобин и феритин.

В ПРОФЕР свързването на желязото с белтъците става чрез ХЕЛАТНА ВРЪЗКА - така се образуват железни ПРОТЕИНАТИ (МЕТАЛОЗАТИ).

ПРОФЕРА Е ЖЕЛЕЗЕН ПРОТЕИНАТ (МЕТАЛОЗАТ), където свързването на желязото с белтъците става чрез ХЕЛАТНА ВРЪЗКА

ХЕЛАТНАТА ВРЪЗКА се образува между метал (в случая желязо) и лиганд (в случая лигандът е белтък). Връзката се осъществява чрез главните и координативни (второстепенни) връзки на метала, които на схемата са означени съответно с прави и с прекъснати линии и активните аминни и хидроксилни групи от аминокиселинните остатъци на белтъчната молекула.

Хелатна връзка на метала (М) желязо с аминните и хидроксилни групи от аминокиселините на белтъчната молекула

„Хелатна” идва от латинскатка дума за „щипци на рак” – „chela” тъй, като в молекулата металът е обхванат от лиганда като в щипци.

В храносмилателнияа път – стомаха и тънките черва, железният протеинат ПРОФЕР се разгражда от протеолитичните ензими (пепсин в стомаха, трипсин и химотрипсин в червата) до пептиди и аминокиселини, които все още съдържат желязото в хелатна връзка и заедно с него се абсорбират в организма. „Пропускателните” пунктове в лигавицата на червата приемат желязото като хелат и съставна част на пептидите и го „пропускат” без проблеми. Така се осъществява 95% абсорбция на желязото от ПРОФЕРА.